Aktualności

Drukuj
29.12.2015
Zmiany w Radzie Nadzorczej PGNiG

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA powołało 29 grudnia 2015 r. nowych członków Rady Nadzorczej Spółki.

21.12.2015
Reprezentacja Polski w piłce ręcznej kobiet zakończyła występ na Mistrzostwach Świata 2015 w Danii na 4. miejscu
Na lotnisku im. Fryderyka Chopina miało dzisiaj miejsce uroczyste powitanie polskich szczypiornistek przez kibiców. Na ręce reprezentantek podziękowania złożyły także ważne osobistości - Premier Beata Szydło, Minister Sportu Witold Bańka i Prezes PGNiG Piotr Woźniak. Wszyscy troje otrzymali od kapitan reprezentacji Polski Karoliny Kudłacz-Gloc pamiątkowe koszulki z własnymi nazwiskami oraz piłki z podpisami polskich zawodniczek.
18.12.2015
PGNiG SA po raz dziewiąty w Respect Index

Giełda Papierów Wartościowych po raz dziewiąty ogłosiła listę spółek Respect Index, pierwszego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA znalazło się ponownie w tej elitarnej grupie.  

17.12.2015
Prezes URE zatwierdził nowe taryfy gazowe

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził nowe taryfy na paliwo gazowe dla PGNiG SA oraz PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. Dla odbiorców hurtowych (czyli takich, którzy kupują gaz do dalszej odsprzedaży oraz odbiorców końcowych o rocznym zużyciu większym niż 25 mln m3) średnia cena paliwa gazowego została obniżona o 6,1% - 6,6%. Natomiast dla odbiorców detalicznych (zużywających gaz na własne potrzeby) średnia cena spadła o 2,1% - 3,3%.

16.12.2015
Zakończenie sporu zbiorowego w PGNiG SA

Zarząd PGNiG SA podpisał 16 grudnia 2015 roku Porozumienie ze wszystkimi Organizacjami Związkowymi, które zakończyło spór zbiorowy rozpoczęty 21 maja 2015 r. Podpisane porozumienie jest dowodem na wzajemne uszanowanie stanowisk obu Stron oraz uwzględnia interesy pracowników i możliwości finansowe Pracodawcy.

11.12.2015
Pierwsza dostawa LNG z Kataru dotarła do Polski

Statek z pierwszym transportem skroplonego gazu ziemnego przypłynął 11 grudnia br. do polskiego terminalu LNG w Świnoujściu. Dostawcą surowca jest Qatargas Operating Company Limited. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo pośredniczy w dostawie w ramach umowy z Polskim LNG, które jest odbiorcą surowca przeznaczonego do uruchomienia instalacji.

11.12.2015
Zarząd PGNiG powołał Prokurentów

Zarząd PGNiG SA w składzie: Piotr Woźniak – czasowo powołany do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Spółki oraz Waldemar Wójcik – wiceprezes Zarządu, powołał na Prokurentów Spółki: Bogusława Marca, Janusza Kowalskiego i  Macieja Woźniaka.

11.12.2015
Zmiany w Zarządzie PGNiG SA

11 grudnia 2015 r. Rada Nadzorcza PGNiG SA odwołała Mariusza Zawiszę ze stanowiska Prezesa Zarządu oraz Zbigniewa Skrzypkiewicza i Jarosława Bauca ze stanowiska Wiceprezesów Zarządu. Do czasowego pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 11 grudnia 2015 roku do 11 marca 2016 roku  delegowano Piotra Woźniaka - członka Rady Nadzorczej PGNiG SA, byłego ministra gospodarki, byłego wiceministra środowiska i Głównego Geologa Kraju.

07.12.2015
Zmiany w Radzie Nadzorczej PGNiG SA

4 grudnia 2015 roku w Warszawie na wniosek Skarbu Państwa w skład Rady Nadzorczej został powołany Pan Piotr Woźniak.

07.12.2015
PGNiG rozpoczęło wiercenie odwiertu poszukiwawczego w Niemczech
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA rozpoczęło 4 grudnia br. prace wiertnicze na otworze kierunkowym Markische Heide-1 we wschodnich Niemczech. Wiercenie potrwa do drugiej połowy stycznia 2016, a planowana głębokość otworu to ok. 2800 m.
25.11.2015
Związki zawodowe pikietowały siedzibę PGNiG SA – Zarząd nie zmienił swojego stanowiska
24 listopada br. przed Centralą Spółki w Warszawie  odbyła się akcja protestacyjna Organizacji Związkowych działających w PGNiG SA. Zarząd spotkał się z delegacją protestujących, przyjął petycje z żądaniami i podtrzymał swoje  stanowisko. Strony ustaliły, że 2 grudnia br. odbędzie się jeszcze jedno spotkanie, na którym podjęta zostanie ostatnia próba uzyskania porozumienia.
24.11.2015
PGNiG otworzyło swoją pierwszą kopalnię gazu w Pakistanie
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA otworzyło swoją pierwszą kopalnię gazu w Pakistanie. Nowa kopalnia gazu stanowi bazę  do dalszych prac zmierzających do pełnego zagospodarowania złóż Rehman i Rizq, co pozwoli ośmiokrotnie zwiększyć wydobycie gazu z koncesji Kirthar.
20.11.2015
Metanowiec Al Nuaman wyruszył z Kataru do Polski

Pierwsza dostawa skroplonego gazu ziemnego (LNG) do terminalu LNG w Świnoujściu zostanie zrealizowana przez jednostkę typu Q-Flex o nazwie Al Nuaman. Metanowiec zakończył 19 listopada br. procedurę załadunku w katarskim porcie Ras Laffan i w nocy wypłynął do Polski.

18.11.2015
Aktualizacja informacji w sprawie sporu zbiorowego organizacji związkowych z pracodawcą w PGNiG SA

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA został poinformowany przez Związki Zawodowe o  terminie przeprowadzenia akcji protestacyjnej. Protest będzie miał formę manifestacji, która odbędzie się przed siedzibą Centrali Spółki 24 listopada 2015 roku.

06.11.2015
Stabilne wyniki finansowe GK PGNiG dzięki wydobyciu ropy naftowej

W trzech kwartałach 2015 roku GK PGNiG osiągnęła blisko 2,16 mld zł zysku netto, podobnie jak w analogicznym okresie 2014 r., pomimo niższych cen ropy naftowej i gazu ziemnego. Wynik finansowy to zasługa m.in. konsekwentnej realizacji Programu Poprawy Efektywności w całej Grupie Kapitałowej.

04.11.2015
Informacja w sprawie sporu zbiorowego organizacji związkowych z pracodawcą w PGNiG SA

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA został poinformowany przez Związki Zawodowe o zakończeniu akcji referendalnej wśród Pracowników PGNiG SA. Większość osób, które wzięły udział w referendum  opowiedziała  się za akcją protestacyjną ze strajkiem włącznie.

04.11.2015
PGNiG SA – członkiem platformy obrotu gazem InfoEngine

InfoEngine, spółka należąca do Towarowej Giełdy Energii, uruchomiła platformę obrotu gazem na zasadach brokerskich, będącą uzupełnieniem usług i instrumentów dostępnych na TGE. Platforma jest odpowiedzią na zapotrzebowanie uczestników rynku, poszukujących elastycznej oferty handlowej pozwalającej na składanie zleceń przez całą dobę na Rynku Dnia Bieżącego gazu. InfoEngine zawarła już pierwsze umowy członkowskie, 22 października rozpoczęła współpracę z PGNiG SA, Oddziałem Obrotu Hurtowego.

22.10.2015
Negocjacje dostaw gazu ziemnego do Elektrowni Puławy rozpoczęte

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, Elektrownia Puławy Sp. z o.o. oraz Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. zawarły w dniu dzisiejszym (22 października 2015r.) trójstronne porozumienie dotyczące podjęcia i prowadzenia negocjacji zmierzających do zawarcia umowy sprzedaży paliwa gazowego na potrzeby Elektrowni Puławy.

21.10.2015
PGNiG i Qatargas podpisały nowe porozumienie do umowy dotyczącej dostaw skroplonego gazu LNG
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA oraz Qatar Liquefied Gas Company Ltd podpisały nowe porozumienie do umowy sprzedaży skroplonego gazu LNG, zawartej  29 czerwca 2009 roku.  Zgodnie z nim  Spółki PGNiG i Qatargas w okresie pierwszych 6 miesięcy 2016 roku zmieniły zasady wykonywania umowy długoterminowej.