Aktualności

Drukuj
30.12.2013
Rada Nadzorcza powołała nowy Zarząd PGNiG SA
Rada Nadzorcza PGNiG SA podczas posiedzenia 30 grudnia 2013 roku zakończyła postępowanie kwalifikacyjne.  Decyzją Rady Nadzorczej Prezesem Spółki został Mariusz Zawisza, który obejmie stanowisko 1 stycznia 2014 roku.
20.12.2013
Polscy członkowie Zarządu EuRoPol Gaz SA wpisani do KRS
W Krajowym Rejestrze Sądowym dokonano wpisu uwzględniającego powołanie z dniem 28 listopada 2013 r. poprzez Oświadczenie PGNiG SA, polskich członków zarządu spółki EuRoPol Gaz SA w osobach: p. Kazimierz Nowak - Prezes Zarządu oraz p. Tomasz Flis - Wiceprezes Zarządu.     Zespół Rzecznika Prasowego PGNiG SA
20.12.2013
Ropa z PGNiG dla Grupy LOTOS
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA i Grupa LOTOS S.A. 20 grudnia 2013 roku podpisały umowę na sprzedaż ropy naftowej. Surowiec trafi do rafinerii LOTOSU w Gdańsku.
20.12.2013
Rezygnacja Mirosława Szkałuby z funkcji Członka Zarządu PGNiG SA. Zarząd PGNiG powołał Prokurenta
Mirosław Szkałuba, wiceprezes Zarządu PGNiG SA ds. Pracowniczych i Majątku złożył rezygnację z funkcji Członka Zarządu Spółki z dniem 20 grudnia 2013 roku.
17.12.2013
Prezes URE zatwierdził nową taryfę gazową
Zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, PGNiG SA od 1 stycznia 2014 roku wprowadzi nową Taryfę na paliwa gazowe, która uwzględnia nowy model rynku gazu w Polsce.
13.12.2013
PGNiG SA otworzyło nową kopalnię gazu ziemnego Lisewo
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA uruchomiło nową kopalnię gazu ziemnego Lisewo w rejonie Poznania.  Kopalnia będzie eksploatować  gaz  trzema  odwiertami: Komorze-3k, Lisewo-2k oraz Lisewo-1, z którego rozpoczęto właśnie testowe wydobycie gazu. To pierwszy gaz wydobywany w nowej kopalni.
12.12.2013
PGNiG SA i Chevron planują wspólne poszukiwania gazu z łupków w Polsce
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA i Chevron Polska Energy Resources podpisały 12 grudnia 2013 roku memorandum o współpracy przy poszukiwaniu gazu z łupków w południowo-wschodniej Polsce.
11.12.2013
Informacja Prasowa dotycząca spółki EuRoPol Gaz
10 grudnia 2013 roku doszło do spotkania Jerzego Kurelli, p.o. Prezesa Zarządu PGNiG SA, Aleksandra Miedwiediewa, Wiceprezesa Zarządu OAO Gazprom oraz przedstawiciela Ministerstwa Skarbu Państwa. Spotkanie dotyczyło bieżących spraw spółki EuRoPol Gaz i przebiegło w dobrej atmosferze.   Zespół Prasowy PGNiG SA
10.12.2013
PGNiG SA i Qatar Petroleum Int. rozważają współpracę
Przedstawiciele Zarządu PGNiG SA oraz Qatar Petroleum International omawiali podczas spotkania 10 grudnia 2013 roku kwestię współpracy i możliwych inwestycji w dziedzinie energetyki w Polsce.
09.12.2013
PGNiG i Qatargas rozmawiają o długoterminowej współpracy
Podczas wizyty Prezydenta Bronisława Komorowskiego w Katarze doszło do spotkania przedstawicieli Zarządu spółek PGNiG SA oraz COO Qatargas, podczas którego omówiono długoterminowe plany współpracy pomiędzy firmami.
09.12.2013
PST wkracza na austriacki rynek energii
PGNIG Sales & Trading (PST) wkracza na austriacki rynek, oferując gaz ziemny i energię elektryczną z segmentu „zielonej energii" klientom indywidualnym i małym firmom w całym kraju.
29.11.2013
PGNiG wspiera Ligę Odpowiedzialnego Biznesu
6 grudnia 2013r. już po raz trzeci Muzeum Gazownictwa będzie gościć młodych adeptów csr-u w ramach kolejnej edycji programu Ligii Odpowiedzialnego Biznesu, wspieranego przez PGNiG. Liga Odpowiedzialnego Biznesu to program edukacyjny Forum Odpowiedzialnego Biznesu budujący nowe kadry menedżerów i przedsiębiorców, animatorów społecznych, liderów zmian i przede wszystkim odpowiedzialnych ludzi.
28.11.2013
Powołano polskich członków zarządu w spółce EuRoPol Gaz SA
28 listopada 2013 roku PGNiG SA, zgodnie z procedurą wynikającą ze statutu spółki EuRoPol Gaz SA, powołało w skład Zarządu tej spółki Pana Kazimierza Nowaka na funkcję Prezesa Zarządu oraz Pana Tomasza Flisa na funkcję Drugiego Wiceprezesa.
28.11.2013
PGNiG zorganizowało debatę nt. gazu łupkowego w Brukseli
 „Gaz łupkowy szansą na wzrost konkurencyjności przemysłu europejskiego. Co jest potrzebne do opracowania europejskiej strategii gazu łupkowego?" - to temat debaty zorganizowanej przez PGNiG, która odbyła się 26 listopada br. w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Debata zorganizowana została pod auspicjami European Energy Forum (EEF) - organizacji powstałej z inicjatywy członków Parlamentu Europejskiego - której celem jest ułatwianie dialogu pomiędzy interesariuszami unijnej polityki energetycznej (politycy, uczestnicy rynku, naukowcy).
27.11.2013
Komunikat dotyczący EuRoPol Gaz SA
PGNiG SA i Gas Trading SA, jako akcjonariusze reprezentujący 52% kapitału zakładowego EuRoPol Gaz SA, zwołali na 28.11.2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EuRoPol Gaz SA, przedmiotem którego będzie zmiana w składzie Zarządu EuRoPol Gaz SA na podstawie rekomendacji PGNiG SA.   Zespół Rzecznika Prasowego PGNiG SA
26.11.2013
Komunikat w sprawie ustanowienia kuratora w spółce EuRoPol Gaz SA
21 listopada 2013 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy przychylił się do wniosku PGNiG SA i GAS TRADING SA o ustanowienie kuratora dla spółki EuRoPol Gaz SA. Został nim adwokat Piotr Sadownik. Zadaniem kuratora będzie m.in. niezwłoczne doprowadzenie do uzupełnienia składu Zarządu tej spółki.
19.11.2013
Konferencja Odpowiedzialna Energia 2013
„Transformacja – Jak odpowiedzialnie zarządzać procesem zmian?” to hasło przewodnie piątej już edycji konferencji z cyklu „Odpowiedzialna energia” organizowanej przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, która odbędzie się 25 listopada 2013 roku w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Wydarzenie zostało objęte patronatem Janusza Piechocińskiego, Wicepremiera, Ministra Gospodarki, Ministerstwa Skarbu Państwa oraz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Partnerami konferencji są PwC Polska, Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz THINKTANK.
 
14.11.2013
PGNiG SA podpisało kolejną umowę na sprzedaż ropy naftowej z kopalni Lubiatów
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA 13 listopada 2013 roku podpisało umowę na sprzedaż ropy naftowej firmie BP Europe SE.