Aktualności

Drukuj
27.12.2011
PGNiG Technologie skonsolidowane
Zakończył się proces formalnego połączenia 4 spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG działających do tej pory odrębnie. Potencjał i zasoby BN Naftomontaż Sp. z o.o., ZUN Naftomet Sp. z o.o., ZRUG Sp. z o.o. w Pogórskiej Woli i BUG Gazobudowa Sp. z o.o. weszły w skład skonsolidowanej struktury PGNiG Technologie Sp. z o.o.
20.12.2011
Informacja Prasowa
W związku z informacjami opublikowanymi przez agencje Reuters i Bloomberg, dotyczącymi zaangażowania Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w projekty w Iranie informujemy, że już w październiku 2009 roku Zarząd PGNiG SA zawiesił kontynuowanie projektu Lavan do czasu wystąpienia istotnej zmiany warunków działania.   Zespół Prasowy PGNiG SA
19.12.2011
Informacja Prasowa
Rada Nadzorcza PGNiG SA podjęła uchwałę w sprawie podziału kompetencji pomiędzy członków Zarządu Spółki. Zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej PGNiG SA od 1 stycznia 2012 roku do czasu rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki, sprawy należące do kompetencji Prezesa, w tym kierowanie pracami Zarządu PGNiG SA będzie nadzorował Pan Marek Karabuła, Wiceprezes ds. Górnictwa Naftowego. 
19.12.2011
Rezygnacja Prezesa Zarządu PGNiG SA
19 grudnia 2011 roku Michał Szubski, Prezes Zarządu PGNiG SA złożył rezygnację z funkcji z ważnych powodów osobistych. Rada Nadzorcza PGNiG SA przyjęła rezygnację Prezesa Michała Szubskiego ze skutkiem na dzień bilansowy, czyli na 31 grudnia 2011 roku.
15.12.2011
Produkcja ze złoża Skarv może rozpocząć się w drugim kwartale 2012 roku
PGNiG Norway, spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA, może przesunąć rozpoczęcie produkcji ze złoża Skarv na Norweskim Szelfie Kontynentalnym z pierwszego kwartału 2012 roku na drugi kwartał 2012 roku z powodu opóźnienia w instalacji przewodów produkcyjnych, wynikającego z trudnych warunków pogodowych na Morzu Norweskim.
13.12.2011
PGNiG Norway otrzymuje zgodę na podwojenie udziałów w koncesji poszukiwawczo-wydobywczej w Norwegii
PGNiG Norway, spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA, otrzymała zgodę od norweskiego Ministerstwa Ropy i Energii na podwojenie udziałów w koncesji poszukiwawczo-wydobywczej PL558 na Norweskim Szelfie Kontynentalnym poprzez zakup kolejnych 15% od spółki Nexen Exploration Norge AS.
09.12.2011
Wyróżnienie AEGEE dla Fundacji PGNiG
Celem „Gali Przyjaciela Aktywnego Wolontariusza” zorganizowanej przez poznański oddział AEGEE, największej europejskiej organizacji studenckiej, było nagrodzenie osób i firm, które wykazały się największym zainteresowaniem i wsparciem finansowym organizacji pozarządowych.
09.12.2011
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. sygnatariuszem „Deklaracji na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w przemyśle naftowym i gazowym”.
24 listopada 2011 r., w siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie, liderzy polskiego rynku paliw: PKN Orlen, Grupa LOTOS, PERN „Przyjaźń”, OLPP oraz PGNiG SA, reprezentowane przez Prezesa Zarządu, Michała Szubskiego, podpisali „Deklarację na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w przemyśle naftowym i gazowym”.
09.12.2011
Czas na las
W listopadzie przedstawiciele fundacji Aeris Futuro zasadzili w imieniu PGNiG 100 klonów polnych wokół placu zabaw i boiska w miejscowości Gąsiorowo w powiecie serockim, w ramach programu CZAS NA LAS. W ten sposób udało się dokonać neutralizacji emisji dwutlenku węgla, który wyprodukowaliśmy organizując III. konferencję „Odpowiedzialna Energia” w czerwcu br.  
09.12.2011
PGNiG SA podpisało umowę z GAZ-SYSTEM S.A. na przesył zwrotny gazu do końca 2015 r.
PGNiG SA podpisało z GAZ-SYSTEM S.A.  umowę na świadczenie usługi przesyłu zwrotnego od punktu wejścia Mallnow do punktów wyjścia Lwówek Wielkopolski i Włocławek.
02.12.2011
CSRowa edukacja w Muzeum Gazownictwa
4 listopada w Muzeum Gazownictwa przy ul. Kasprzaka spędziła dzień 20-osobowa grupa młodych ludzi, którzy zdecydowali się wziąć udział w 8. edycji programu Ligii Odpowiedzialnego Biznesu.
29.11.2011
Zgoda Prezesa UOKiK na zakup ponad 99,8% akcji Vattenfall Heat Poland S.A. przez PGNiG SA
29 listopada br. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał decyzję o bezwarunkowej zgodzie na przejęcie przez spółkę celową PGNiG SPV1 Sp. z o.o, w której PGNiG SA posiada 100% udziałów, 24.591.544 akcji stanowiących ponad 99,8% akcji Vattenfall Heat Poland S.A. (VHP).
28.11.2011
PGNiG obniża cenę za usługi magazynowe
Od 1 grudnia br. będzie obowiązywać nowa taryfa na usługi magazynowania paliwa gazowego. Taryfa PGNiG SA, zatwierdzona decyzją Prezesa URE, wprowadza 3-procentową obniżkę względem tej obecnie obowiązującej. Wprowadzenie nowej taryfy powiązane jest z udostępnieniem przez PGNiG SA na rynek dodatkowych pojemności magazynowych.
25.11.2011
PGNiG SA zwiększa kwotę Programu Emisji Obligacji
25 listopada 2011 roku PGNiG SA podpisało aneksy nr 2  do Programu emisji obligacji z dnia 10 czerwca 2010 roku, zmienionego aneksami nr 1 z dnia 21 lipca 2011 roku, zawartymi z sześcioma bankami, tj.: Bank Polska Kasa Opieki SA, ING Bank Śląski SA, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, Bank Handlowy w Warszawie SA, Societe Generale SA, BNP Paribas SA Oddział w Polsce.
21.11.2011
Podwyższenie perspektywy dla PGNiG SA przez Standard & Poor’s
Agencja ratingowa Standard & Poor's Financial Services podwyższyła perspektywę Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa z "negatywnej" na "stabilną.  Rating spółki został podtrzymany na poziomie „BBB+."
16.11.2011
Pracodawcy RP uhonorują odpowiedzialny biznes
21 listopada w warszawskim Centrum Artystycznym Fabryka Trzciny odbędzie się uroczysta Gala, podczas której poznamy zwycięzców Konkursu Liderzy Odpowiedzialnego Biznesu 2011. W rywalizacji o tytuł uczestniczyło 29 firm, które w swojej działalności kierują się standardami odpowiedzialnego biznesu. Organizatorem konkursu są Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej.
16.11.2011
Pracodawcy RP uhonorują odpowiedzialny biznes
21 listopada w warszawskim Centrum Artystycznym Fabryka Trzciny odbędzie się uroczysta Gala, podczas której poznamy zwycięzców Konkursu Liderzy Odpowiedzialnego Biznesu 2011. W rywalizacji o tytuł uczestniczyło 29 firm, które w swojej działalności kierują się standardami odpowiedzialnego biznesu. Organizatorem konkursu są Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej.
15.11.2011
PGNiG SA podpisało kolejną umowę na przesył zwrotny gazu
PGNiG SA podpisało z GAZ-SYSTEM S.A. umowę na świadczenie usługi przesyłu zwrotnego od punktu wejścia Mallnow do punktów wyjścia Lwówek Wielkopolski i Włocławek.
10.11.2011
PGNiG notuje ujemne marże na sprzedaży gazu
Grupa Kapitałowa PGNiG zanotowała 319 mln zł zysku netto w trzecim kwartale 2011 roku, o 26 mln zł mniej niż w analogicznym kwartale 2010 roku, głównie z powodu spadku o 4 pkt. proc. marży na sprzedaży gazu wysokometanowego z 2% w III kwartale 2010 roku do minus 2% w III kwartale 2011 roku. Spadek marży wiąże się ze wzrostem jednostkowej ceny zakupu gazu z importu o 27% rok do roku.
07.11.2011
Ceny gazu przed arbitrażem w Sztokholmie
Pełnomocnik Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA skierował do spółek OAO Gazprom i OOO Gazprom Export wniosek o wszczęcie postępowania arbitrażowego przed Trybunałem Arbitrażowym w Sztokholmie. Przedmiotem postępowania jest zmiana obecnie obowiązujących warunków cenowych w rozliczeniach dostaw gazu.