Aktualności

Drukuj
30.12.2010
Ukraiński NAK wstrzymuje dostawy gazu do Polski przez Hrubieszów
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA otrzymało 30 grudnia 2010 r. informację od operatora ukraińskiego systemu przesyłowego Lvivtransgaz o wstrzymaniu dostaw gazu ziemnego przez punkt zdawczo-odbiorczy Zosin k/Hrubieszowa na granicy polsko- ukraińskiej od 1 stycznia 2011 r. od godziny 07:00 czasu polskiego.
29.12.2010
PGNiG SA podpisuje ze spółką Gaz-System 4-letnie umowy na przesył gazu
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA podpisało 29 grudnia 2010 r. z Operatorem Gazociągów Przesyłowych Gaz-System SA dwie umowy dotyczące usług krajowego przesyłu gazu ziemnego wysokometanowego i gazu ziemnego zaazotowanego na łączną kwotę ok. 5,96 mld zł netto.
28.12.2010
Trwa konkurs na nowy Zarząd PGNiG SA
Rada Nadzorcza PGNiG SA podczas posiedzenia w dniu 28 grudnia 2010 roku zapoznała się z dwiema ofertami kandydatów na stanowisko prezesa Zarządu i czterema ofertami na stanowiska członków Zarządu PGNiG SA.
23.12.2010
Raport Społeczny GK PGNiG po raz kolejny wyróżniony!
Już po raz drugi Raport Społeczny GK PGNiG został doceniony i wyróżniony przez jury najważniejszego w Polsce konkursu na raporty społeczne organizowanego od czterech lat przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, CSR Consulting oraz PwC.
22.12.2010
PGNiG SA podpisało ostatnie umowy na dofinansowanie unijne na rozbudowę magazynów gazu
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA podpisało umowy z Instytutem Nafty i Gazu jako instytucją wdrażającą o dofinansowanie projektów „Kawernowy Podziemny Magazyn Gazu Kosakowo" oraz „Kawernowy Podziemny Magazyn Gazu Mogilno" ze środków Unii Europejskiej. Planowane całkowite dofinansowanie na wszystkie projekty rozbudowy podziemnych magazynów gazu wyniesie ok. 673,4 mln zł.
22.12.2010
Raport Społeczny GK PGNiG po raz kolejny wyróżniony!
Już po raz drugi Raport Społeczny GK PGNiG został doceniony i wyróżniony przez jury najważniejszego w Polsce konkursu na raporty społeczne organizowanego od czterech lat przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, CSR Consulting oraz PwC.
22.12.2010
PGNiG SA nie zgadza się z zarzutami Prezesa URE w sprawie nieprzestrzegania warunków zawartych w koncesji na obrót gazem z zagranicą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA nie zgadza się z zasadnością kary pieniężnej w wysokości 2 mln zł nałożonej na Spółkę przez Prezesa URE i planuje wniesienie odwołania do Sądu. Termin do wniesienia odwołania upływa z dniem 4 stycznia 2011 roku.
21.12.2010
NWZA PGNiG SA zgadza się na objęcie udziałów w PGNiG Technologie
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA poprzez swoją spółkę zależną PGNiG Technologie chce efektywnie konkurować na rynku krajowych i zagranicznych usług serwisowych z sektora budowlano-montażowego. Będzie to możliwe dzięki konsolidacji spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG. Decyzję o konsolidacji zaakceptowało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG SA podejmując uchwałę dotyczącą wyrażenia zgody na objęcie przez PGNiG SA 118,3 tys. nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki PGNiG Technologie Sp. z o.o. w Warszawie, o wartości nominalnej 1000 zł każdy.
21.12.2010
PGNiG SA rozpoczyna odwiert za gazem z łupków na Pomorzu
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA rozpoczęło w połowie grudnia bieżącego roku w północnej Polsce wiercenie pierwszego otworu badawczego ukierunkowanego na poszukiwania gazu łupkowego. Otwór Lubocino-1 zlokalizowany jest na koncesji poszukiwawczej Wejherowo w miejscowości Lubocino, gmina Krokowa, powiat pucki w województwie pomorskim. Otwór realizowany jest przez Poszukiwania Nafty i Gazu „Nafta" Sp. z o.o Piła, przedsiębiorstwo z grupy kapitałowej PGNiG SA.  
16.12.2010
PGNiG SA obniża ceny gazu od stycznia 2011 r.
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA informuje, że 16 grudnia 2010 r. decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki została zatwierdzona zmiana Taryfy w zakresie dostarczania paliw gazowych wprowadzająca nowe, niższe ceny za paliwo gazowe. Zmienione ceny za paliwo gazowe obowiązywać będą od 1 stycznia 2011 roku do 31 marca 2011 roku. Zgodnie ze zmianą Taryfy średnia obniżka ceny gazu wysokometanowego, a także gazu ziemnego zaazotowanego wyniesie 3,23%. Oznacza to, że rachunki tych odbiorców, którzy gotują na gazie obniżą się miesięcznie średnio o 31 groszy. Nie ulegają natomiast zmianie stawki opłat sieciowych oraz stawki opłat abonamentowych. Bez zmian pozostają również ceny gazu ziemnego propan - butan powietrze i rozprężony.
10.12.2010
PGNiG SA i FX Energy chcą poszukiwać złóż gazu ziemnego w okolicach Warszawy
PGNiG SA podpisało 9 grudnia 2010 roku z FX Energy list intencyjny dotyczący wspólnych poszukiwań ropy i gazu na obszarze koncesji FX Energy Warszawa Południe.
08.12.2010
PGNiG SA chce obniżenia cen gazu
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Zarząd PGNiG SA podjął decyzję o obniżeniu poziomu obowiązującej do 31 marca 2011 r. Taryfy na sprzedaż gazu. Decyzja ma związek z wynegocjowanym przez PGNiG SA od spółki Gazprom Export rabatem na dostawy gazu ziemnego.
07.12.2010
PGNiG SA podpisało kolejną umowę na dofinansowanie unijne na rozbudowę magazynów gazu
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA podpisało umowę z Instytutem Nafty i Gazu jako instytucją wdrażającą o dofinansowanie projektu „Podziemny Magazyn Gazu Strachocina" ze środków Unii Europejskiej. Jest to już druga tego typu umowa  podpisana przez spółkę.
02.12.2010
Komunikat prasowy z posiedzenia Rady Nadzorczej PGNiG SA
W związku z upływającą kadencją Zarządu PGNiG SA, Rada Nadzorcza spółki, podczas posiedzenia 1 grudnia 2010 roku, postanowiła wszcząć postępowania kwalifikacyjne na stanowiska: - Prezesa Zarządu PGNiG SA, - Członka Zarządu PGNiG SA odpowiedzialnego za finanse, - Członka Zarządu PGNiG SA odpowiedzialnego za sprawy produkcji, - Członka Zarządu PGNiG SA odpowiedzialnego za sprawy strategii i sprzedaży.
10.11.2010
GK PGNiG zwiększa przychody
W III kwartale 2010 r. Grupa Kapitałowa PGNiG zanotowała 13-procentowy wzrost przychodów ze sprzedaży do ok. 3,9 mld PLN, w porównaniu z analogicznym okresem 2009 roku. Zysk netto po trzech kwartałach 2010 roku wyniósł ponad 1,3 mld PLN, czyli o 1,4 mld PLN więcej niż w analogicznym okresie 2009 roku. Tak znaczna poprawa wyników finansowych była możliwa głównie dzięki wzrostowi wolumenu sprzedaży gazu ziemnego, a także wysokim przychodom ze sprzedaży ropy naftowej oraz ze świadczonych usług geofizyczno-geologicznych i poszukiwawczych.
05.11.2010
Dalkia Polska dołączyła do grona sygnatariuszy Deklaracji
Dalkia Polska dołączyła do grona sygnatariuszy Deklaracji w sprawie zrównoważonego rozwoju w branży energetycznej.
05.11.2010
PGNiG SA na światowym kongresie gazu łupkowego w Dallas
Perspektywy poszukiwania gazu z łupków, regulacje prawne związane z jego eksploatacją i ochroną środowiska oraz wpływ na rynek gazu ziemnego i LNG zdominowały światowy kongres gazu łupkowego World Shale Gas 2010, w którym uczestniczyli przedstawiciele firm gazowniczych z ponad 30 krajów w tym z Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa z wiceprezesem Zarządu PGNiG SA ds. Górnictwa Naftowego Markiem Karabułą oraz przewodniczącym Rady Nadzorczej PGNiG SA prof. Stanisławem Rychlickim
04.11.2010
PGNiG SA przedłuża umowę z EuRoPol Gaz SA na przesył gazu
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA podpisało 22 października 2010 r. ze spółką System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ SA aneks do umowy z dnia 1 lipca 2004 r. na wykonanie usługi przesyłu gazu ziemnego z punktu zdawczo-odbiorczego Kondratki na granicy polsko-białoruskiej do końcowych punktów zdawczo-odbiorczych we Włocławku oraz Lwówku Wielkopolskim za pośrednictwem gazociągu Jamał-Europa Zachodnia.
30.10.2010
Oświadczenie PGNIG SA w związku z publikacją "Gazety Wyborczej"
W dniu 30.10.2010 roku na łamach Gazety Wyborczej w artykule red. Andrzeja Kublika i  red. Tomasza Bieleckiego pt. „Gaz, Lotos i atom" została zacytowana rzekoma wypowiedź  wiceprezesa Zarządu PGNiG SA Mirosława Szkałuby, jakoby "umowa nie jest zgodna z trzecim pakietem, lecz z drugim pakietem". Oświadczam, że taka wypowiedź nie miała miejsca.

Joanna Zakrzewska
Rzecznik prasowy PGNiG SA
29.10.2010
PGNiG SA podpisało aneks do kontraktu jamalskiego na dostawy gazu ziemnego
29 października 2010 roku w Warszawie Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA oraz Gazprom Export podpisały aneks do kontraktu jamalskiego z dnia 25 września 1996 roku pomiędzy PGNiG SA a OAO Gazprom/OOO Gazprom Export