Aktualności

Drukuj
11.12.2008
NWZ przyjęło program racjonalizacji zatrudnienia oraz osłon finansowych dla pracowników
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG SA w dniu 11 grudnia 2008 r. przyjęło „Program racjonalizacji zatrudnienia oraz osłon finansowych dla pracowników Grupy Kapitałowej PGNiG na lata 2009-2011 (III etap)"
02.12.2008
Rada Nadzorcza PGNiG SA zdecydowała wszcząć postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu PGNiG SA ds. Górnictwa Naftowego
Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA („PGNiG") informuje, że Rada Nadzorcza PGNiG, na posiedzeniu w dniu 2 grudnia 2008 roku, postanowiła wszcząć postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu PGNiG - Wiceprezesa ds. Górnictwa Naftowego.  
26.11.2008
NWZ zatwierdziło cenę sprzedaży firmy Polskie LNG Sp. z o.o.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG SA w dniu 26 listopada 2008 r. uchwaliło, że cena sprzedaży 100% udziałów firmy „Polskie LNG Sp. z o.o." z siedzibą w Świnoujściu wyniesie 52.000.000 zł. Powyższa kwota została ustalona na podstawie wyceny dokonanej przez niezależnego rzeczoznawcę. Wcześniej kwota ta została zaakceptowana przez rady nadzorcze PGNiG SA oraz OGP Gaz-System SA.
21.11.2008
Dni Otwarte, Barbórka 2008
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA z okazji zbliżającego się święta górników - Barbórki - zaprasza 27 i 28 listopada 2008r. na Dni Otwarte - Barbórka 2008 na terenie dawnej gazowni warszawskiej przy ul. Kasprzaka 25. Tu, w zabytkowych postindustrialnych budynkach, mieści się obecnie Centrala Spółki PGNiG SA.
17.10.2008
URE zatwierdziło nowe ceny gazu
W dniu 17 października 2008 roku PGNIG SA otrzymało decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dotyczącą zatwierdzenia Zmiany Taryfy dla paliw gazowych nr 1/2008. Średni wzrost opłat za gaz wyniesie 7,99 procent. Natomiast hurtowa cena gazu ziemnego wzrośnie o 11,1 procent. Nowe ceny gazu PGNiG SA wprowadzi od 1 listopada 2008 roku.
08.10.2008
Zgoda NWZ na sprzedaż firmy Polskie LNG Sp. z o.o.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PGNiG S.A. 8 października 2008 r. wyraziło zgodę na sprzedaż bez przeprowadzenia przetargu 100 proc. udziałów Polskiego LNG Sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu Operatorowi Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.
29.09.2008
PGNiG SA liczy na terminową realizację SKANLEDU i BALTIC PIPE
PGNiG planuje pozyskać 3 mld m sześc. gazu z kierunku północnego, a następnie przesłać surowiec do Polski. Do tego celu będą służyć gazociągi Skanled i Baltic Pipe. Dlatego PGNiG SA jest zainteresowane terminową realizacją obu projektów skandynawskich.
16.09.2008
Stanowisko PGNiG SA dotyczące wniosku taryfowego
Nawiązując do informacji URE z dnia 16 września 2008 roku o przedłużeniu postępowania w sprawie zmiany ceny gazu ziemnego, PGNiG SA wyraża nadzieję na jak najszybsze zakończenie sprawy.
11.09.2008
Oświadczenie rzecznika prasowego PGNiG SA
W związku z publikacją w „Gazecie Wyborczej" w dniu 11 września 2008 r., dotyczącą zaplanowanego na 11 września br. posiedzenia rady nadzorczej EuRoPol Gazu, uprzejmie informuję, że posiedzenie zostało przełożone na inny termin z przyczyn niezależnych i za zgodą obu stron.
13.08.2008
Wyniki finansowe GK PGNiG za II kwartał 2008 r.
Zysk netto osiągnięty przez Grupę Kapitałową PGNiG w II kwartale 2008 roku wyniósł 280 mln zł i był niższy o 14 proc. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Niższe, od oczekiwanych, wyniki finansowe to rezultat znaczącego wzrostu kosztów działalności operacyjnej - przede wszystkim wyższych kosztów zakupu gazu z importu, który jest związany z wysoką ceną ropy naftowej.
21.07.2008
Sprostowanie nieprawdziwej informacji o zarobkach Prezesa Zarządu PGNiG SA
Biuro Prasowe PGNiG S.A. informuje, że opublikowana w dniu 21 lipca 2008 roku na łamach jednej z ogólnopolskich gazet informacja dotycząca zarobków Prezesa Zarządu PGNiG SA Pana Michała Szubskiego jest nieprawdziwa.
08.07.2008
Zaproszenie do składania ofert - Turgaz Sp. z o.o.
Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa zaprasza do składania ofert nabycia pakietu udziałów posiadanych w spółce Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe i Handlowe „TURGAZ" Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie, ul. Pużaka 6, 38-400 KROSNO.
03.07.2008
Nowy newsletter PGNiG SA
Od 2 lipca br. PGNiG SA rozpoczęło publikację newslettera poświęconego wydarzeniom ze spółki.
24.04.2008
Od 25 kwietnia br. nowa taryfa dla paliw gazowych
Szanowni Klienci,   Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna uprzejmie informuje, że w dniu 10 kwietnia 2008 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia nowej Taryfy dla paliw gazowych nr 1/2008 PGNiG SA, na okres do dnia 31 marca 2009 roku. Decyzja została opublikowana w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki - Paliwa gazowe" nr 12 (226). Zgodnie z art. 47 ust. 4 Ustawy Prawo energetyczne, Taryfa wchodzi w życie z dniem 25 kwietnia 2008 roku. Z tym dniem tracą moc prawną dotychczasowe taryfy PGNiG SA jak również Spółek Gazownictwa, na podstawie których prowadzone były dotychczasowe rozliczenia.
16.04.2008
Komunikat prasowy z posiedzenia Rady Nadzorczej PGNiG SA w dniu 16 kwietnia 2008 r.
Rada Nadzorcza PGNiG SA podczas posiedzenia w dniu 16 kwietnia 2008 roku zakończyła procedurę konkursową na stanowisko wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. ds. Handlu i Marketingu, nie wyłaniając kandydata.
21.03.2008
Reprezentanci pracowników w Radzie Nadzorczej PGNiG SA
Do powołania w skład Rady Nadzorczej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA, wybranymi przez pracowników Spółki są: Pani Agnieszka Chmielarz, Pan Mieczysław Kawecki oraz Pani Jolanta Siergiej.
11.03.2008
PGNiG Norway na konferencji Flame 2008
Kwestia dywersyfikacji dostaw gazu oraz bezpieczeństwa energetycznego była jednym z głównych tematów podczas konferencji FLAME 2008 odbywającej się w dniach 4-6 marca 2008 w Amsterdamie.