Aktualności

Drukuj
21.12.2005
Zakończenie konkursów na Członków Zarządu bez wyłaniania kandydatów
W dniu 21 grudnia 2005 r. Rada Nadzorcza Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa podjęła decyzję o zakończeniu konkursów na Członków Zarządu bez wyłaniania kandydatów.
19.12.2005
Akcje Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w indeksie WIG20
Akcje Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA po sesji 16 grudnia 2005 r. dołączyły do indeksu WIG20. Decyzję w tej sprawie podjął Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 10 listopada 2005 r.
15.12.2005
Zmiana taryfy na paliwa gazowe
W dniu 14 grudnia 2005 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki podjął decyzję
o wydłużeniu terminu obowiązywania taryfy PGNiG SA do dnia 31 marca 2006 r. zatwierdzając jednocześnie zmianę taryfy w zakresie cen paliw gazowych. Zmiana taryfy będzie obowiązywać od 1 stycznia 2006 r.
12.12.2005
Gaz ziemny jako paliwo do pojazdów - promocja w Pomorskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o.
Należąca do Grupy Kapitałowej PGNiG Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. wraz z Grupą Elpigaz zachęca właścicieli samochodów osobowych i dostawczych do montażu instalacji zasilania pojazdów sprężonym gazem ziemnym (CNG).
29.11.2005
Zarząd PGNiG SA powołał Prokurentów, Rada Nadzorcza ogłasza konkurs na stanowisko trzech członków Zarządu
W dniu dzisiejszym tj. 29 listopada 2005r. Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA powołał Panów Zenona Kuchciaka i Bartłomieja Pawlaka na Prokurentów Spółki.  Również dzisiaj Rada Nadzorcza Spółki podjęła decyzję o ogłoszeniu konkursów na stanowiska trzech Członków Zarządu.
25.11.2005
Zmiany w składzie Zarządu PGNiG SA
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA informuje, iż w dniu dzisiejszym Pan Marek Kossowski, Prezes Zarządu PGNiG złożył rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu PGNiG z dniem 25 listopada 2005 roku.
18.11.2005
Nowy Członek w Radzie Nadzorczej PGNiG SA
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG na posiedzeniu w dniu 18 listopada 2005 roku powołało w skład Rady Nadzorczej Pana prof. Mieczysława Puławskiego jako członka niezależnego w trybie § 36 Statutu Spółki.
17.11.2005
Oświadczenie Marka Kossowskiego, Prezesa Zarządu PGNiG SA
Pragnę poinformować, że na posiedzeniu w dniu 16 listopada br. poinformowałem Zarząd o podjęciu decyzji o rezygnacji z pełnionej przeze mnie funkcji z dniem 1 stycznia 2006 r. W dniu 17 listopada br. przekazałem odpowiednie dokumenty Przewodniczącemu Rady Nadzorczej PGNiG S.A. i Ministrowi Skarbu Państwa.
08.11.2005
PGNiG SA rozmawia z klientami w sprawie zmiany warunków sprzedaży gazu ziemnego.
W październiku br. PGNiG S.A. zwróciło się do swoich trzydziestu największych klientów z propozycją zmiany warunków sprzedaży gazu.  Dla kilku klientów, w szczególności z Sektora Wielkiej Syntezy Chemicznej czy z sektora energetyki, jest to ciąg dalszy rozmów rozpoczętych już rok temu i zawieszonych z uwagi na zmianę ustawy Prawo Energetyczne oraz proces wydzielania OGP Gaz-System Sp. z o.o.
08.11.2005
Możliwości dostaw gazu ziemnego drogą morską
W dniu 7 listopada 2005 r. w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządów PGNiG i francuskiej firmy gazowniczej Gaz de France (GdF). Celem spotkania było ustalenie działań w zakresie dalszej współpracy dotyczącej dostaw do Polski skroplonego gazu ziemnego (LNG ) i budowy terminala LNG na polskim wybrzeżu.
03.11.2005
Otwarcie pierwszej w Polsce modułowej stacji gazowej
W dniu 3 listopada 2005 roku we Wrześni została oddana do użytkowania pierwsza w Polsce stacja gazowa wybudowana w systemie modułowym. Dzięki tej technologii możliwe będzie szybsze i tańsze dostosowanie systemu do przesyłu zwiększających się ilości gazu.
27.10.2005
Nowi członkowie w Radzie Nadzorczej PGNiG SA
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG na posiedzeniu w dniu 27 października 2005 roku powołało w skład Rady Nadzorczej przedstawicieli wybranych przez pracowników PGNiG S.A.
21.10.2005
Agencja ratingowa Moody’s Investor Services podniosła rating dla Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa
Renomowana agencja ratingowa Moody’s Investor Services poinformowała w komunikacie z dnia 20 października o podniesieniu do Baa1 z Baa3 ratingu niezabezpieczonego z pierwszeństwem wykupu dla Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A.
11.10.2005
Elementy strategii Grupy Kapitałowej PGNiG S.A. na lata 2005-2008 odnoszące się do procesu inwestycji w zakresie wzrostu wydobycia gazu.
Jednym z istotnych elementów kształtujących konkurencyjność Spółki w obrocie gazem jest koszt jego pozyskania. Głównym źródłem pokrycia zapotrzebowania na gaz w Polsce są dostawy gazu z importu uzupełnione źródłami krajowymi, które dostarczają ok. 30% rocznego zużycia.
06.10.2005
Informacja o przetargu na wykonanie studium wykonalności importu LNG
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie informuje, że w wyniku dotychczas przeprowadznych prac i analiz została podjęta decyzja o dalszym zaangażowaniu w przygotowania do inwestycji w terminal skroplonego gazu LNG w Polsce.
23.09.2005
Debiut giełdowy PGNiG SA
23 września 2005 r. PGNiG SA zadebiutowało na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.