Aktualności

Drukuj
19.12.2003
Rating Standard and Poor's dla PGNiG SA
15 grudnia 2003 roku agencja ratingowa Standard & Poor's poinformowała o usunięciu z listy obserwacyjnej długoterminowego ratingu PGNiG S.A. Jednocześnie agencja podtrzymała długoterminowy rating BBB dla firmy oraz utrzymała jego stabilną perspektywę.
15.12.2003
Umowa o kredyt terminowy
Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. informuje, że w dniu 12 grudnia br. została podpisana Umowa o Kredyt Terminowy w wysokości 600.000.000 EUR zorganizowany dla Spółki przez konsorcjum banków w składzie:
02.12.2003
Komunikat
PGNiG S.A. informuje, że w wyniku przeprowadzonych rozmów i konsultacji z norweską firmą STATOIL, obie strony uznały, że będą dalej współpracować w zakresie uzgodnienia realnych wielkości dostaw gazu z Norwegii do Polski. Planuje się, że dostawy te będą realizowane przez nowe lub istniejące gazociągi przesyłowe. W tym celu strony prowadzą rozmowy i zamierzają podpisać stosowne porozumienie.
02.12.2003
Umowa sprzedaży gazu ziemnego dla hut miedzi
W dniu 1 grudnia 2003 r. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. i Energetyka Sp. z o.o. podpisały 20-letnie umowy na dostawy łącznie ok. 10,0 mld m3 gazu, który ma być paliwem do planowanych nowoczesnych elektrociepłowni w Polkowicach i Huty Miedzi Głogów, produkujących energię elektryczną i ciepło na potrzeby KGHM.
17.11.2003
Przetarg na doradcę Zarządu PGNiG S.A. ds. prywatyzacji spółki
Do PGNiG S.A. wpłynęło 11 ofert w przetargu ogłoszonym przez spółkę w dniu 14 października 2003 r. na wybór doradcy Zarządu ds. prywatyzacji spółki.
03.11.2003
Komunikat PGNiG S.A. w sprawie artykułów we "Wprost" opublikowanych 3.11.2003 r.
W artykułach zamieszczonych we „Wprost” Nr 45 z dnia 3.11.2003r. pt.: „MonoPol” autorstwa Marka Zieleniewskiego i „Gazoholicy” autorstwa Krzysztofa Trębskiego i Aleksandra Pińskiego zamieszczono szereg nieprawdziwych informacji. Powyższe artykuły stawiają PGNiG S.A. w niekorzystnym świetle, dlatego też wymagają stosownego komentarza. Marek Zieleniewski pisze, że po umowie podpisanej przez Marka Pola w lutym tego roku z Gazpromem kupujemy najdroższy gaz w Europie. Należy zaznaczyć, że cena gazu w umowie z Gazpromem nie wynika z porozumienia podpisanego w lutym, a z kontraktu zawartego w roku 1996. Poza tym nie jest to gaz najdroższy w Europie. O wiele droższy jest np. gaz kupowany przez PGNiG S.A. z kierunków zachodnich. Znacznie droższy byłby też gaz kupowany z Danii, wbrew temu, co sugerują dziennikarze „Wprost”. Poza tym kupowanie 2 mld m3 rocznie nie stanowiłoby uniezależnienia od dostaw rosyjskich.
03.11.2003
31.10.2003
Komunikat w sprawie umowy PGNiG SA, NAK"Naftogaz Ukrainy" i Eural TG
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. informuje, że z dokumentów korporacyjnych i handlowych udostępnionych PGNiG S.A. przez firmę Eural TG nie wynika, aby prowadziła ona działalność naruszającą prawo i zagrażającą dobremu wykonaniu podpisanego kontraktu. Współpraca tej firmy z jedną z największych firm gazowniczych w Europie – NAK „Naftogaz Ukrainy”, potwierdzona stosowanymi dokumentami oraz przyjęciem przez NAK „Naftogaz Ukrainy” zobowiązań kontraktowych gwarantujących dostawy gazu do Polski utwierdza nas w przekonaniu, że kontrakt zawarto z wiarygodnymi partnerami.
30.10.2003
Umowa na dostawy gazu do Polski
28 października 2003 r. w Budapeszcie Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. podpisało z NAK „Naftogaz Ukrainy” oraz Eural Trans Gas KFT umowę na dostawy gazu do Polski.
23.10.2003
Współpraca PGNiG S.A. i ukraińskiej spółki NAK "Naftogaz Ukrainy"
W dniu 22 października 2003 r. w Warszawie odbyły się rozmowy pomiędzy PGNiG S.A. a ukraińską spółką NAK "Naftogaz Ukrainy", podczas których doszło do podpisania Memorandum w sprawie ustalenia najbardziej perspektywicznych kierunków rozwoju współpracy pomiędzy partnerami.
20.10.2003
Kontrakt z Polish Energy Partners SA
W dniu 16.10.2003 r. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. i Polish Energy Partners S.A. (PEP S.A.) podpisały 20-letni kontrakt na dostawę ok. 2,0 mld m3 gazu, który ma być paliwem do planowanej nowoczesnej elektrociepłowni produkującej energię elektryczną i ciepło na potrzeby Arctic Paper Kostrzyn S.A. oraz miasta Kostrzyń. Przewiduje się, że odbiór gazu rozpocznie się w listopadzie 2005 r. Obiekt budowany przez PEP S.A. będzie jedną z najnowocześniejszych i najbardziej wydajnych jednostek energetycznych na lokalnym rynku energii.
14.10.2003
Zarząd PGNiG S.A. ogłasza przetarg na doradcę ds. prywatyzacji spółki
Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w dniu 14.10.2003 r. ogłosił przetarg na wybór doradcy ds. prywatyzacji spółki.
10.10.2003
Wykup obligacji
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. informuje, że w ramach transakcji zrealizowanej 30 września 2003 r. dokonało zakupu obligacji PGNiG Finance BV o wartości nominalnej 21,3 mln EUR. Cena zakupu wyniosła 99,97% wartości nominalnej. Obligacje te zostały umorzone zgodnie z obowiązującymi procedurami. Transakcja ta jest elementem realizacji strategii restrukturyzacji finansowej i przyczyni się do ograniczenia kosztów finansowych spółki.
17.09.2003
Nowe taryfy na gaz ziemny
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwa S.A. informuje, iż z dniem 1 października 2003 r. w rozli-czeniach z odbiorcami będzie obowiązywać „Taryfa dla paliw gazowych Nr 1/2003”, która została zatwierdzona w dniu 16 września 2003 r. decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-822/652-C/2/2003/TK i opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki Nr 14 z dnia 16 września 2003 r.
12.09.2003
Komunikat
W związku z pojawiającymi się w prasie informacjami na temat możliwości wystąpienia w bieżącym roku niedoborów w dostawach gazu informujemy, że w chwili obecnej nie ma takiego zagrożenia. PGNiG S.A. wystąpiło do Wicepremiera – Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Jerzego Hausnera o wyrażenie zgody na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zasadach szczególnych w trybie „z wolnej ręki”.
02.09.2003
Oświadczenie PGNiG SA w sprawie wyników Walnego Zgromadzenia Obligatariuszy
W nawiązaniu do wyników Zgromadzenia Obligatariuszy PGNiG Finance BV, które odbyło się 26 sierpnia br., PGNiG SA ocenia, że wysoka frekwencja (88% obligacji obecnych w trakcie głosowania) świadczyła o bardzo dużym zainteresowaniu naszą ofertą. Ilość obligacji głosujących za naszą propozycją (ponad 72%) dowodzi tego, że nasza oferta znalazła uznanie znakomitej większości obligatariuszy. Żałujemy, że nasze propozycje zostały zablokowane przez mniejszościową grupę inwestorów, pomimo tego, że udało nam się do naszej oferty przekonać szereg instytucji, które z mniejszym zrozumieniem podchodziły do wcześniejszej propozycji Spółki.
26.08.2003
Obligatariusze odrzucili propozycję PGNiG
W dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu Obligatariuszy wzięło udział 88% posiadaczy euroobligacji PGNiG. Za zgodę na zmiany w dokumentacji emisyjnej euroobligacji dotyczące m.in. usunięcia tzw. "cyngla ratingowego", PGNiG S.A. zaproponował obligatariuszom opłatę w wysokości 1,15% wartości posiadanych przez nich euroobligacji.
12.08.2003
Walne Zgromadzenie Obligatariuszy
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. informuje, że ze względu na brak kworum na pierwszym Walnym Zgromadzeniu Obligatariuszy (WZO), które odbyło się 5 sierpnia br., na 26 sierpnia br. zostało zwołane drugie WZO.
07.08.2003
Franciszek Krok i Paweł Kamiński powołani do Zarządu PGNiG SA
Na posiedzeniu Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w dniu 07.08.2003 r. dr inż. Franciszek Krok oraz Paweł Kamiński zostali powołani do Zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A.